Dünya Gıda Günü

Dünya Gıda programı adı altında hizmet veren topluluk, birleşmiş milletlerin öncülük ettiği oldukça uzun yıllar önce kurulan bir yapıdır. Kurulduğu yıldan buyana insanlık adına adımlar atıp birçok ülkenin tarım faaliyetlerine destek vermiştir. 1961 yılında kurulup faaliyetlerine ise 1963 yılında tam olarak başlamıştır. Üye olan ülkeleri takip edip ayrıca insanların daha refah içinde yaşayabilmelerini de sağlayabilmek amacıyla ekonomik kalkınma paketleri de hazırlayıp ülkelerin kullanımlarına sunarlar. Ana amaçlarından bir tanesi de ülkelerin sağlıklı ve dengeli beslenme mantığını geliştirmektir.

Dünya Gıda Günü ne zaman?
Birleşmiş milletlerin içinde bulunduğu ülkeler her yıl 16 Ekim gününü dünya gıda günü olarak belirlediler. Bu özel günde çeşitli faaliyetler düzenlenir. Bu faaliyetlerin çoğunluğu okulların öncülüğünde yapılan etkinlikler olup bu etkinliklerde Dünya Gıda Günü ile ilgili şiirler ve Dünya Gıda Günü ile ilgili yazılar okunup söylenir.

Okulda eğitim veren öğretmenlerin eşliğinde yapılan faaliyetlerde insanların doğru beslenebilmeleri için neler yapılması gerektiği anlatılır. Ayrıca aynı etkinliklerde Dünya Gıda Günü ile ilgili güzel sözler de söylenir. Her sene Dünya Gıda Günü etkinlikleri tüm hafta boyunca devam eder. Bu günlerin ana amaçlarından biride öğrencilere israf kavramını en etkili şekilde öğretmektir denilebilir.

Dünya Gıda Günü’nde; öğrencilere açlık sorunlarının belirlenmesi ve çözüme kavuşturulması , dünya ülkeri arasındaki gıda üretimi işbirliğinin sağlanması, gıdaların üretim ve tüketimi ve satış noktalarındaki hijyen ve sanitasyon çalışmalarının sağlanması ile yeterli ,düzenli ve dengeli beslenmenin öneminin belirtilmesi amaçlanır.